Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.10.2007 - Krcova v. yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-112/06)1

(Virkamiehet - Koeajalla oleva virkamies - Henkilöstösääntöjen 34 artikla - Koeajalla olevan virkamiehen irtisanominen - Harkintavalta - Perusteluvelvollisuus - Huolenpitovelvollisuus - Hyvän hallinnon periaate)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Erika Krcova (Trnava, Slovakia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (asiamies: M. Schauss)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhteisöjen tuomioistuimen 18.10.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja irtisanottiin hänen koeaikansa päätyttyä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 281, 18.11.2006, s. 49.