Tožba, vložena 26. februarja 2021 – Evropska komisija/Irska

(Zadeva C-126/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Tomkin in S. Grünheid, agenta)

Tožena stranka: Irska

Predlog

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Irska s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Okvirnim sklepom Sveta 2009/829/PNZ z dne 23. oktobra 2009 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu1 ali da vsekakor o teh zakonih in drugih predpisih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 27 tega okvirnega sklepa;

Irski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Države članice naj bi na podlagi člena 27 Okvirnega sklepa 2009/829/PNZ sprejele potrebne ukrepe za uskladitev z določbami tega okvirnega sklepa do 1. decembra 2012 in o takih ukrepih obvestile Komisijo.

Komisija meni, da Irska s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Okvirnim sklepom, ali da vsekakor o teh zakonih in drugih predpisih ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členom 27 Okvirnega sklepa Sveta 2009/829/PNZ.

____________

1 UL 2009, L 294, str. 20.