A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2011. június 28-i ítélete - AS kontra Bizottság

(F-55/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Álláshirdetés - A pályázat elutasítása - Az eljáráshoz fűződő érdek - Rokkant tisztviselő - A pályázatot elutasító határozat és a kinevezési határozat elválaszthatatlansága - Hiány - Az ugyanazon tisztségcsoportba tartozó és ugyanazon besorolási fokozattal rendelkező, de eltérő előmeneteli csoportba tartozó tisztviselők közötti különbségtétel - A besorolási fokozat és a munkakör közötti megfelelés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AS (Brüsszel, Belgium) (képviselő: N Lhoëst ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes könyvtári asszisztensi álláshelyre benyújtott pályázatának figyelembevételét megtagadó határozat megsemmisítése, valamint a Bizottság arra kötelezése, hogy térítse meg a felperes vagyoni és nem vagyoni kárát

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2009. szeptember 30-i határozatot, amellyel az Európai Bizottság elutasította AS pályázatát.

A Közszolgálati Törvényszék kötelezi az Európai Bizottságot, hogy fizessen meg AS részére 3000 eurót.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

Az Európai Bizottság saját költségein kívül köteles viselni az AS részéről felmerült költségek háromnegyedét.

AS maga viseli saját költségeinek egynegyedét.

____________

1 - HL C 246., 2010.9.11., 43. o.