Civildienesta tiesas 2012. gada 13. decembra rīkojums - Parikka/SEAE

(lieta F-70/12) 1

Tiesvedības valoda - franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 258, 25.08.2012, 29. lpp.