Prasība, kas celta 2010. gada 7. jūnijā - Lebedef/Komisija

(lieta F-40/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru tika konstatēts, ka prasītājs ir neatļauti pārsniedzis par 5,5 dienām savas tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu par 2009. gadu, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2009. gada 11. augusta lēmumu, ar kuru EUROSTAT ģenerāldirektors dod norādījumus tā Personāla vadības nodaļai darīt zināmu atbildīgajiem Individuālo maksājumu pārvaldības un izmaksu biroja dienestiem, ka prasītājs par 5,5 dienām ir pārsniedzis savas tiesības uz ikgadējo atvaļinājumu par 2009. gadu, lai viņš zaudētu darba samaksu par šo laika posmu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________