Vispārējās tiesas 2014. gada 28. aprīļa rīkojums – Deweerdt u.c./Revīzijas palāta

(lieta T-132/13) 1

Tiesvedības valoda franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

____________

1     OV C 123, 27.4.2013.