17. septembril 2012 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-98/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsused jätta hageja 2008. ja 2009. aasta edutamiste raames palgaastmele AD12 edutamata.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsused jätta hageja 2008. ja 2009. aasta edutamiste raames palgaastmele AD12 edutamata;

tühistada vajalikus ulatuses ametisse nimetava asutuse 6. juuni 2012. aasta otsus jätta rahuldamata kaebus, mille hageja oli esitanud selle peale, et ta jäeti 2008. ja 2009. aasta edutamiste raames palgaastmele AD12 edutamata;

mõista kohtukulud välja nõukogult.