A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2020. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gmina Wieliszew kontra Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

(C-698/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felperes: Gmina Wieliszew

Alperes: Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletet1 – különösen a 2. cikkének 5. pontját, 3., 4. cikkét, az 57. cikkének (1) bekezdését, 70. és 80. cikkét –, továbbá jelenleg a Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet2 – különösen a 2. cikkének 15. pontját, a 37. cikk (1) bekezdését, a 66. cikkét, a 67. cikkének (1) bekezdését, a 74. cikkének (1) bekezdését és a 89. cikkének (1) bekezdését –, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely az Európai Unió költségvetéséből származó pénzeszközökből részesülő jogalany számára megakadályozza, hogy bírósági úton eredményesen érvényesíthesse e pénzeszközöknek a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyontól való elkülönítésére irányuló igényét, ha e pénzeszközöket olyan banknál vezetett bankszámlára fizették be, amelynek később megállapították a fizetésképtelenségét, illetve az olyan nemzeti szabályozás, amely nem különíti el e pénzeszközöket a fizetésképtelen bank fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyonától?

____________

1 HL 2006. L 210., 25. o.; helyesbítések: HL 2006. L 239., 248. o.; HL 2007. L 145., 38. o.; HL 2007. L 164., 36. o.; HL 2008. L 301., 40. o.

2 HL 2013. L 347., 320. o.; helyesbítések: HL 2016. L 200., 140. o.; HL 2017. L 20., 4. o.; HL 2019. L 30., 121. o.; HL 2019. L 30., 122. o.