Az Közszolgálati Törvényszék 2009. június 4-i végzése - Locchi kontra Bizottság

(F-78/08. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke a felek között létrejött egyezségre tekintettel elrendelte az ügy törlését.

____________

1 - HL C 301., 2008.11.22. 66. o.