Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 12. lipnja 2013. – Bogusz protiv Frontexa

(Predmet F-5/12)1

Predmetni postupak zaključen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 133, 5.5.2012., str. 29.