2009 m. balandžio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Armitage-Wilson prieš Europolą

(Byla F-36/09)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: Kate Armitage-Wilson (Haga, Nyderlandai), atstovaujama W. J. Dammingh

Atsakovas: Europos policijos biuras (Europolas)

Ginčo dalykas bei aprašymas

2008 m. birželio 12 d. Sprendimo, kuriuo ieškovei pranešama, kad nėra galimybės jai pasiūlyti nuolatinės darbo vietos, ir 2009 m. sausio 7 d. Sprendimo, kuriuo atmesta apeliacija dėl pirmojo sprendimo, panaikinimas.

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2008 m. birželio 12 d. Sprendimą, kuriuo atsakovas pranešė ieškovei, kad negali jai pasiūlyti nuolatinės darbo vietos, ir 2009 m. sausio 7 d. Sprendimą, priimtą dėl apeliacijos, kuriame teigiama, kad ieškovės pareikštos pretenzijos dėl 2008 m. birželio 12 d. Sprendimo yra nepagrįstos.

Priteisti iš Europolo bylinėjimosi išlaidas.

____________