Sag anlagt den 17. september 2013 – ZZ mod REA

(Sag F-88/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning vedrørende ligestilling af sagsøgerens mor med et barn, over for hvem der er forsørgerpligt, i henhold til artikel 2, stk. 4, i bilag VII til vedtægten.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen truffet af PMO.1, meddelt den 28. november 2012, hvorved sagsøgerens ansøgning af 20. juli 2012 vedrørende ligestilling af sagsøgerens mor med et barn, over for hvem der er forsørgerpligt, i henhold til artikel 2, stk. 4, i bilag VII til vedtægten, for perioden fra den 1. november 2012 til den 31. oktober 2013, blev afslået.

Sagsøgeren tildeles en godtgørelse på 1 000 EUR, idet der tages forbehold for en ændring og/eller forhøjelse af beløbet, i erstatning for den ikke-økonomiske skade, som blev forvoldt sagsøgeren ved den forulempende og sårende karakter af afgørelserne om afslag på ansøgningen og den administrative klage.

REA tilpligtes at betale sagens omkostninger.