Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. aprilli 2007. aasta otsus - Lebedef-Caponi versus komisjon

(Kohtuasi F-71/06)1

Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta töötajate hindamine - Personalieeskirjade artikli 43 üldised rakendussätted - Personalieeskirjade artikkel 26

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Curall ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne ajavahemiku 1/1/2004-31/12/2004 kohta.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 190, 12.8.2006, lk 36.