A Törvényszék (kibővített nyolcadik tanács) T-515/13. RENV. és T-719/13. RENV sz., Spanyol Királyság és társai kontra Európai Bizottság egyesített ügyekben 2020. szeptember 23-án hozott ítélete ellen a Bankia S. A., az Asociación Española de Banca, az Unicaja Banco, SA, a Liberbank, S. A., a Banco de Sabadell, S. A., a Banco Gallego S. A., a Catalunya Banc, S. A., a Banco de Santanader, S. A., a Santander Investment, S. A., a Naviera Séneca, A. I. E. Caixabank, S. A., az Industria de Diseño Textil, S. A., a Naviera Nebulosa de Omega, A. I. E., a Banco Mare Nostrum, S. A., az Abanca Corporación Bancaria, S. A., az Ibercaja Banco, S. A., a Banco Grupo Cajatres, S. A. U., a Naviera Bósforo, A. I. E., a Joyería Tous, S. A., a Corporación Alimentaria Guissona, S. A., a Naviera Muriola, A. I. E., a Poal Investments XXI, S. L., a Poal Investments XXII, S. L., a Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A. I. E., a Naviera Cabo Domaio, C-1659, A. I. E., a Caamaño Sistemas Metálicos, S. L., a Blumaq, S. A., a Grupo Ibérica de Congelados, S. A., az RNB, S. L., az Inversiones Antaviana, S. L., a Banco de Caja España de Inversiones, a Salamanca y Soria, S. A. U., a Banco de Albacete, S. A., a Bodegas Muga, S. L. és az Aluminios Cortizo, S. A. U. által 2020. december 3-án benyújtott fellebbezés

(C-662/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbezők: Bankia S. A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S. A., Banco de Sabadell, S. A., Banco Gallego S. A., Catalunya Banc, S. A.,, Banco de Santanader, S. A., Santander Investment, S. A., Naviera Séneca, A. I. E. Caixabank, S. A., Industria de Diseño Textil, S. A., Naviera Nebulosa de Omega, A. I. E., Banco Mare Nostrum, S. A., Abanca Corporación Bancaria, S. A., Ibercaja Banco, S. A., Banco Grupo Cajatres, S. A. U., Naviera Bósforo, A. I. E., Joyería Tous, S. A., Corporación Alimentaria Guissona, S. A., Naviera Muriola, A. I. E., Poal Investments XXI, S. L., Poal Investments XXII, S. L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A. I. E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A. I. E., Caamaño Sistemas Metálicos, S. L., Blumaq, S. A., Grupo Ibérica de Congelados, S. A., RNB, S. L., Inversiones Antaviana, S. L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. U., Banco de Albacete, S. A., Bodegas Muga, S. L., Aluminios Cortizo, S. A. U. (képviselők: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero y A. Lamadrid de Pablo, ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Lico Leasing, S. A.U y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A.

A fellebbezők kérelmei

A Bíróság fogadja el és adjon helyt a jelen fellebbezésben előterjesztett fellebbezési jogalapoknak.

A Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-515/13. RENV. és T-719/13. RENV. sz. Spanyolország és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletét.1

A Bíróság semmisítse meg a Spanyolország által végrehajtott SA.21233 C/11. (korábbi NN/11., korábbi CP 137/06.) számú állami támogatási programról – A spanyol adólízingrendszerként is ismert, bizonyos pénzügyi lízingmegállapodásokra alkalmazandó adórendszerről szóló, 2013. július 17-i 2014/200/EU bizottsági határozatot2 abban a részében, amelyben jogellenes állami támogatásnak minősíti a spanyol adólízingrendszert, másodlagosan pedig a 4. cikk (19 bekezdését abban a részében, amelyben elrendeli az AIE befektetői teljes támogatásának visszatérítését.

A Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezők a következő jogalapok alapján kérik a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezését:

Első jogalap: a Törvényszék tévesen értelmezte és alkalmazta az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdését a szelektivitás fogalmával kapcsolatban. A fellebbezők elsősorban azt állítják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a SEAF feltételezett „ágazati szelektivitásának” elemzése során (első rész). Másodlagosan, és arra az esetre, ha a Bíróság nem fogadná el a jogalap első részét, a fellebbezők azt állítják, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az uniós bíróságoknak az adóhatóság feltételezett mérlegelési lehetőségére vonatkozó ítélkezési gyakorlatát értelmezte (második rész).

Második jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a bizalomvédelem elvét.

Harmadik jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a támogatás visszatérítésére vonatkozó elveket.

____________

1 EU:T:2020:434

2 HL 2014. L 114., 1. o.