Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 април 2012 г. — Collado/Комисия

(Дело F-15/12)

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________