Rikors ippreżentat fid-9 ta' Ġunju 2008 - De Britto Patricio-Dias vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-56/08)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brussell, il-Belġju) (rappreżentant: L. Massaux, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni ta' l-Awtorità tal-Ħatra li tiċħad it-talba tar-rikorrent li jkun jista' jibbenefika mill-assigurazzjoni primarja għal uliedu.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni ta' l-Awtorità tal-Ħatra Nru R/559/07 ta' l-10 ta' Marzu 2008;

tiddeċiedi li uliedu jibbenefikaw mill-assigurazzjoni primarja;

tikkundanna lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej għall-ispejjeż.

____________