Žaloba podaná dne 1. srpna 2012 – ZZ v. Rada

(Věc F-84/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupkyně: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byl žalobci zamítnut přímý přístup k závěrečné zprávě obsahující závěry posudkové komise pověřené přezkoumáním invalidity a přístup k diagnóze třetího lékaře této komise.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 17. října 2011, kterým byl žalobci zamítnut přímý přístup k závěrečné zprávě obsahující závěry Komise pověřené přezkoumáním invalidity, jakož i přístup k diagnóze třetího lékaře;

zrušit rozhodnutí AIPN ze dne 24. března 2012, které představuje odpověď na stížnost podanou podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit žalované náhradu škody a zaplacení úroků z prodlení a kompenzačních úroků ve výši 6,75 % za vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.