Predmet C-65/20

VI

protiv

KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Oberster Gerichtshof)

 Presuda Suda (prvo vijeće) od 10. lipnja 2021.

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Odgovornost za neispravne proizvode – Direktiva 85/374/EEZ – Članak 2. – Pojam ‚neispravan proizvod’ – Primjerak tiskanog dnevnog lista koji sadržava netočan zdravstveni savjet – Isključenje iz područja primjene”

Usklađivanje zakonodavstava – Odgovornost za neispravne proizvode – Direktiva 85/374 – Područje primjene – Pojam „neispravan proizvod” – Primjerak tiskanog dnevnog lista koji sadržava netočan zdravstveni savjet – Isključenost

(Direktiva Vijeća 85/374, šesta uvodna izjava, čl. 1., 2. i 6.)

(t. 33.-42. i izreka)

Kratak prikaz

Članak u tiskanom dnevnom listu koji daje netočan zdravstveni savjet u pogledu uporabe jedne biljke, prihvaćanje kojeg je čitatelju oštetilo zdravlje, ne čini neispravan proizvod u smislu prava Unije

Takav članak stoga ne može dovesti do objektivne odgovornosti izdavača ili tiskare navedenog dnevnog lista prema Direktivi o odgovornosti za neispravne proizvode

KRONE – Verlag je izdavačko društvo sa sjedištem u Austriji. Vlasnik je medijâ i izdavač regionalnog dnevnog lista Kronen-Zeitung. On je 31. prosinca 2016. objavio članak o blagodatima uporabe ribanog hrena, koji je kao autor potpisao član jednog vjerskog reda koji, kao stručnjak u području ljekovitih trava, daje besplatne savjete u kronici koju dnevni list svakodnevno objavljuje.

Tekst članka glasio je kako slijedi:

„Ublažavanje reumatskih bolova

Svježi naribani hren može pomoći u smanjenju reumatskih bolova. Na zahvaćena mjesta najprije utrljajte masno biljno ulje ili svinjsku mast, a zatim na njih nanesite ribani hren i pritisnite. Oblog možete držati od dva do pet sati prije uklanjanja. Njegova primjena ima dobar drenažni učinak.”

Međutim, u članku je navedeno trajanje tretmana od dva do pet sati bilo netočno s obzirom na to da je upotrijebljena riječ „sati” umjesto riječi „minuta”. Tužiteljica, austrijska državljanka, koja se pouzdala u trajanje tretmana navedeno u članku, primijenila je tu tvar na gležanj u trajanju od otprilike tri sata te ju je uklonila tek nakon što je osjetila velike bolove uzrokovane toksičnom reakcijom na koži.

Smatrajući da je pretrpjela štetu, podnijela je tužbu za naknadu štete zbog tjelesnih ozljeda protiv KRONE – Verlaga. Budući da je njezin tužbeni zahtjev odbijen u prvom stupnju i u postupku povodom žalbe, tužiteljica je podnijela reviziju Oberster Gerichtshofu (Vrhovni sud, Austrija).

Povodom zahtjeva za prethodnu odluku Sud smatra da tiskani primjerak dnevnog lista koji, baveći se paramedicinskom temom, daje netočan zdravstveni savjet koji se odnosi na uporabu biljke te čije je prihvaćanje prouzročilo štetu čitatelju tog dnevnog lista ne čini „neispravan proizvod” u smislu Direktive o odgovornosti za neispravne proizvode(1).

Ocjena Suda

Sud na početku naglašava da je proizvod neispravan, u smislu Direktive o odgovornosti za neispravne proizvode(2), kad ne pruža sigurnost koju osoba ima pravo očekivati. Neispravnost proizvoda određuje se s obzirom na određene elemente koji su svojstveni samom proizvodu, a koji su osobito povezani s njegovim predstavljanjem, uporabom i vremenom njegova stavljanja na tržište.

Nadalje, podsjećajući na to da nepostojanje odredbi u toj direktivi o mogućnosti nastanka odgovornosti za neispravne proizvode za štete uzrokovane uslugom čiji je proizvod samo fizički prenositelj upućuje na volju zakonodavca Unije, Sud ističe da se u ovom slučaju netočan savjet ne odnosi na tiskani dnevni list koji čini njegova prenositelja. Konkretno, ta se usluga ne odnosi ni na njegovo predstavljanje ni na njegovu uporabu, tako da navedena usluga nije dio elemenata koji su svojstveni tiskanom dnevnom listu i koji sami po sebi omogućuju ocjenu je li taj proizvod neispravan.

Naposljetku, naglašavajući da su odgovornost pružatelja usluga i odgovornost proizvođača gotovih proizvoda dva različita sustava odgovornosti s obzirom na to da djelatnost pružatelja usluga nije izjednačena s djelatnošću proizvođača, uvoznika i dobavljača, Sud podsjeća na to da, s obzirom na posebna obilježja usluga, sustav odgovornosti pružatelja usluga treba biti predmet zasebnog propisa(3).

Stoga, prema mišljenju Suda netočan zdravstveni savjet, objavljen u tiskanom dnevnom listu, koji se odnosi na upotrebu druge fizičke stvari ne ulazi u područje primjene Direktive 85/374 i ne može dovesti do neispravnosti tog dnevnog lista i, na temelju te direktive, do objektivne odgovornosti „proizvođača”, bez obzira na to je li on izdavač navedenog dnevnog lista, tiskara ili pak autor članka.

Sud u tom pogledu pojašnjava da iako objektivna odgovornost, predviđena tom direktivom, nije primjenjiva na predmet poput onoga o kojem je riječ u glavnom postupku, mogu se primijeniti drugi sustavi ugovorne ili izvanugovorne odgovornosti koji počivaju na različitim osnovama, kao što su jamstvo za skrivene nedostatke ili odgovornost na temelju krivnje.


1      Članak 2. Direktive Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL 1985., L 210, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 22., str. 3.), kako je izmijenjena Direktivom 1999/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 1999. (SL 1999., L 141, str. 20.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 43.), u vezi s člancima 1. i 6. te direktive


2      Članak 6. Direktive


3      Prijedlog direktive Vijeća o odgovornosti pružatelja usluga COM(90) 482 final (SL 1991., C 12, str. 8.), koji je Komisija podnijela 9. studenoga 1990.