2021 m. gegužės 7 d. Tribunal de première instance de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Starkinvest SRL

(Byla C-291/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Starkinvest SRL

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar įteiktas teismo sprendimas, kuriuo šaliai nurodoma sumokėti periodinę baudą pažeidus nurodymą nutraukti veiksmus, yra teismo sprendimas, pagal kurį reikalaujama, kad skolininkas sumokėtų kreditoriaus reikalavimo sumą, kaip tai suprantama pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 655/20141 , kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, 7 straipsnio 2 dalį?

2.    Ar kilmės šalyje vykdytinas teismo sprendimas, kuriuo bylos šaliai nurodoma sumokėti periodinę baudą, patenka į sąvoką „teismo sprendimas“, kaip tai suprantama pagal 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra 4 straipsnį, nepaisant to, kad ji nebuvo patvirtinta pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/122 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 55 straipsnį.

____________

1 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose (OL L 189, 2014, p. 59).

2 OL L 351, 2012, p. 1.