Tožba, vložena 22. decembra 2011 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-140/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: Ph.-E. Partsch, E. Raimond, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe generalnega direktorja OLAF, s katero je bila tožeča stranka zadnjič vabljena na zaslišanje v okviru notranje preiskave in v kateri je navedeno, da bo končno poročilo o preiskavi sprejeto zgolj na podlagi informacij, ki jih je enostransko zbral in analiziral OLAF, če se tožeča stranka ne odzove vabilu, in dopisa o zavrnitvi njene pritožbe.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 28. oktobra 2011 naj se razglasi za nično;

odločba z dne 2. decembra 2011, s katero je bilo odločeno o pritožbi z dne 21.novembra 2011, naj se razglasi za nično;

tožeči stranki naj se dodeli 7000 EUR odškodnine;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.