Rozsudek Tribunálu ze dne 16. června 2021 – Fidia farmaceutici v. EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

(Věc T-215/20)1

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie HYAL – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001] – Právo být vyslechnut – Zásada kontradiktornosti – Povinnost uvést odůvodnění – Řádná správa a rovné zacházení – Článek 165 odst. 1 nařízení 2017/1001“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Itálie) (zástupci: R. Kunz- Hallstein a H. P. Kunz-Hallstein, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: E. Sliwinska, V. Ruzek a H. O’Neill, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Atény, Řecko) (zástupci: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia a A. Vasilogamvrou, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 24. ledna 2020 (věc R 613/2019-5) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories a Fidia farmaceutici.

Výrok

Žaloba se zamítá

Společnosti Fidia farmaceutici SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 201, 15.6.2020.