Prasība, kas celta 2022. gada 26. septembrī – Sophienwald/EUIPO Zalto Glas (“Sw Sophienwald”)

(Lieta T-597/22)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sophienwald AG (Vaduca, Lihtenšteina) (pārstāvis: J. Hellenbrand, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Zalto Glas GmbH (Gminde, Austrija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme “Sw Sophienwald” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 13 448 981

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2022. gada 25. jūlija lēmums lietā R 2113/2021-1

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt Vispārējā tiesā radušos tiesāšanās izdevumus, kā arī izdevumus, kas radušies procesā EUIPO.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 95. panta 1. punkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 94. panta 1. punkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums;

patvaļas aizlieguma pārkāpums.

____________