Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tas-16 ta’ Ottubru 2013 – De Roos-Le Large vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-50/10) 1

Lingwa tal-kawża: l-Olandiż

Il-President tas-seduta plenarja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 260, 25.09.2010, p. 27.