Kanne 30.8.2010 - Cantisani v. komissio

(asia F-71/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicola Cantisani (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. de Lannoy)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen vastaajan tekemän päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan henkisen ahdistelun vuoksi esittämä avustamispyyntö ja vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

Komission henkilöstön ja hallinnon pääosaston johtajan 9.10.2009 tekemä päätös (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)), jolla hallinto katsoi, ettei kantajan komissiolle 29.1.2009 esittämä avustamispyyntö anna aihetta toimenpiteisiin, on kumottava

kantajalle on korvattava ahdistelusta aiheutuneet aineelliset ja aineettomat vahingot

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________