Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 8. března 2021 – Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France v. Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Věc C-147/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Žalobci: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Žalovaní: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Předběžná otázka

Brání nařízení ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání1 tomu, aby členský stát přijal v zájmu ochrany veřejného zdraví a životního prostředí taková omezující pravidla týkající se obchodních praktik a reklamy, jako jsou pravidla stanovená v článcích L. 522–18 a L. 522–5-3 zákona o životním prostředí? Za jakých podmínek může členský stát případně přijmout taková opatření?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).