2009 m. liepos 23 d. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Artur Weryński prieš Mediatel 4B Spółka

(Byla C-283/09)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Artur Weryński

Atsakovė: Mediatel 4B Spółka

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose1 prašomasis teismas turi teisę reikalauti, kad prašantysis teismas pateiktų avansą liudytojo išlaidoms padengti arba kad jis kompensuotų padengtas apklausto liudytojo išlaidas ar, atvirkščiai, šias išlaidas prašomasis teismas turi padengti iš savo finansinių lėšų?

____________

1 - OL L 174, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 121.