A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. december 2-i ítélete - Baniel-Kubinova kontra Európai Parlament

(F-131/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Próbaidős tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazottak és kisegítő alkalmazottak - A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 10. cikke - A napidíjra való jogosultság a beilleszkedési támogatás egy részének folyósítása után)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Luxembourg) és az Európai Parlament tizenhárom további tisztviselője (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: R. Ignătescu és S. Seyr meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Parlament kinevezésre jogosult hatósága több olyan határozatának megsemmisítése, amelyekben megtagadta a felperesektől a tisztviselők személyzeti szabályzata VII. mellékletének 10. cikke szerinti napidíjat

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 183., 2008.7.19., 32. o.