Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. siječnja 2021. uputio Sąd Okręgowy w Łodzi (Poljska) – TM/EJ

(predmet C-28/21)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Okręgowy w Łodzi

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TM

Tuženik: EJ

Prethodno pitanje

Treba li izraz iz članka 3. Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti1 da „svaka država članica poduzima sve odgovarajuće mjere” tumačiti na način da se zakonodavstvom država članica treba osigurati da osiguravajuće društvo u okviru osiguranja od građanskopravne odgovornosti pokrije ukupan opseg štete, uključujući i posljedice štetnog događaja u obliku izgubljene dobiti oštećene osobe?

____________

1 (SL 2009., L 263, str. 11.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 114.)