Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 26ης Φεβρουαρίου 2013 – Λαμπίρη κατά ΕΟΚΕ

(Υπόθεση F-124/10)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Καθήκον αρωγής – Άρθρο 12α του ΚΥΚ – Ηθική παρενόχληση – Διοικητική έρευνα)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Βασιλική Λαμπίρη (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal και D. Abreu Caldas, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Arsène και L. Camarena Januzec, επικουρούμενοι από τους M. Troncoso Ferrer κα F.-M. Hislaire, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση – Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως να μη δοθεί συνέχεια στη διαδικασία διοικητικής έρευνας που κινήθηκε κατόπιν της καταγγελίας της προσφεύγουσας για ηθική παρενόχλησηΔιατακτικό Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει: Ακυρώνει την απόφαση της 18ης Ιανουαρίου 2010 του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Β. Λαμπίρη.