Tužba podnesena 23. listopada 2014. – ZZ protiv Vijeća

(Predmet F-118/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnik: C. Garcia-Hirschfeld)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Predmet i opis spora

Poništenje Odlukâ Vijeća o razvrstavanju dužnosnikâ iz razreda AD 9 do AD 14 zaposlenih na radnim mjestima koja podrazumijevaju posebne odgovornosti radnog mjesta „načelnik odjela ili jednakovrijedno radno mjesto“ ili „savjetnik ili jednakovrijedno radno mjesto“ prije 31. prosinca 2015., a da se pritom tužitelja nije svrstalo među dužnosnike obuhvaćene tim razvrstavanjem.Tužbeni zahtjev tužiteljaPoništiti Odluku tijela za imenovanje br.°6/14 od 3. siječnja 2014. i naknadnu odluku o raspodjeli 34 dužnosnika Vijeća na radno mjesto „načelnik odjela ili jednakovrijedno radno mjesto“;Poništiti, ako je to potrebno, Odluku od 23. srpnja 2014. o odbijanju prigovora;Vijeću naložiti snošenje svih troškova.