SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 25. maja 2011

Zadeva F-93/10

AL

proti

Evropskemu parlamentu

„Sporazumna rešitev spora – Izbris“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero AL predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta, da v napredovalnem obdobju 2009 ne napreduje v naziv AST 8, in odškodnino za škodo, za katero meni, da jo je utrpel.

Odločitev: Zadeva F‑93/10, AL proti Parlamentu, se izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. Stranki nosita stroške v skladu z medsebojnim dogovorom.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69)