Virkamiestuomioistuimen presidentin määräys 31.5.2006 - Bianchi v. Euroopan koulutusäätiö

(Asia F-38/06 R)

(Välitoimihakemus - Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus ja välitoimet)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Irène Bianchi (Turin, Italia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan koulutussäätiö (edustaja: johtaja M. Dunbar avustajanaan asianajaja G. Vandersanden)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä 24.10.2005 tehdyn sen päätöksen täytäntöönpanon lykkääminen, jolla Euroopan koulutussäätiö kieltäytyi uusimasta kantajan työsuhdetta väliaikaisena toimihenkilönä, ja toisaalta välitoimista määrääminen

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________