Tožba, vložena 19. oktobra 2007 - Wenning proti Europolu

(Zadeva F-114/07)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Rainer Wenning (Haag, Nizozemska) (zastopnika: G. Vandersanden in C. Ronzi, odvetnika)

Tožena stranka: Europol

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba direktorja Europola z dne 21. decembra 2006 o nepodaljšanju pogodbe tožeči stranki in njeni ponovni zaposlitvi pri Europolu od 1. oktobra 2007 dalje;

posledično naj se za nično razglasi karierno ocenjevalno poročilo, na katerem temelji izpodbijana odločba;

prizna naj se odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela tožeča stranka;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Z odločbo o nepodaljšanju pogodbe je kršena obveznost obrazložitve, ker v njej niso navedeni razlogi, s katerimi bi bila utemeljena. Temelji na neveljavnem kariernem ocenjevalnem poročilu.

Ocenjevalno poročilo tožeče stranke je bilo sestavljeno v nasprotju s pravili Europola o kariernem in ocenjevalnem postopku za zaposlene (člen 28 Kadrovskih predpisov Europola in smernic o postopku za karierno ocenjevanje zaposlenih) ter vsebuje številne napake pri presoji, ki so privedle do napačne uporabe prava.

Nadrejeni tožeče stranke so postopek ocenjevanja izkoristili za njeno odpustitev, ne pa za njeno ocenjevanje. To pomeni tudi zlorabo pooblastil.

Edini namen nadrejenih tožeče stranke je bil, da se ji pogodba ne podaljša, ne glede na delovno uspešnost in zagotovila, da bo prejela boljše ocene kot prejšnje leto, če se izboljšanja nadaljujejo. Tožeča stranka je legitimno pričakovala, da se bo njena pogodba spremenila v pogodbo za nedoločen čas ali vsaj podaljšala.

Izpodbijana odločba in okoliščine, v katerih je bila sprejeta, tudi niso v skladu z načeli dobrega upravljanja in dolžne skrbnosti, ki ju mora glede svojega osebja spoštovati vsaka uprava.

V skladu z interesi službe in kolektiva bi bilo, da bi bila tožeča stranka še naprej zaposlena pri Europolu. Namreč delo, ki ga je opravljala, se bo opravljalo še naprej. Tožeča stranka je vsa leta neprestano dokazovala, da ga lahko opravlja dobro, v zadovoljstvo svojih sodelavcev in tudi ljudi zunaj Europola.

Tožeča stranka je bila tudi diskriminirana v primerjavi z drugimi sodelavci, ki so delo opravljali enako kot ona in katerih pogodbe so bile podaljšane.

Nazadnje tožeča stranka zahteva odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki ji jo je povzročila izpodbijana odločba.

____________