Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta otsus - Martin versus Euroopa Politseiamet (Europol)

(kohtuasi F-38/09)1

(Avalik teenistus - Europoli töötajad - Lepingu pikendamata jätmine - Tähtajatu tööleping - Europoli töötajate suhtes kohaldatavate personalieeskirjade artikkel 6 - Kaitseõiguste järgimise põhimõte)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Breige Martin (Dublin, Iirimaa) (esindaja: advokaat P. de Casparis, hiljem advokaadid W. J. Dammingh ja N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol) (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, keda abistasid advokaadid B. Wägenbaur ja R. Van der Hout)

Ese

Nõue tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega teatati hagejale võimatusest talle alalist töökohta pakkuda, ja ühtlasi ka 7. jaanuari 2009. aasta otsus esimese otsuse peale esitatud kaebuse tagasilükkamise kohta.

Resolutsioon

Tühistada 12. juuni 2008. aasta otsus, millega Euroopa Politseiamet (Europol) keeldus B. Martiniga tähtajatu töölepingu sõlmimisest.

Mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________

1 - ELT C 167, 18.7.2009, lk 26