Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2010. aasta otsus - Petrilli versus komisjon

(kohtuasi F-100/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pensionid -Mõiste "elukoht" - Peamine elukoht - Tõendavad dokumendid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Alessandro Petrilli (Grottammare, Itaalia) (esindajad: advokaadid J.-L. Lodomez ja J. Lodomez)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja peamise elukoha kindlaksmääramise kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Alessandro Petrillilt.

____________

1 - ELT C 55, 7.3.2009, lk 52.