Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Düsseldorf (Saksamaa) 17. novembril 2020 – EZ versus Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(kohtuasi C-606/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: EZ

Kostja: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Eelotsuse küsimus

Kas 28. mail 1999 Montrealis vastu võetud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni, millele Euroopa Ühendus kirjutas alla 9. detsembril 1999 ning mis kiideti ühenduse nimel heaks nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsusega 2001/539/EÜ1 ning jõustus 28. juunil 2004, artikli 20 esimest lauset tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja on Montreali konventsiooni artikli 17 lõike 2 kohasest vastutusest pagasi kaotsimineku eest täielikult või osaliselt vabastatud, kui reisija transpordib uusi või vähekasutatud elektroonikaseadmeid nagu kompaktkaamera, tahvelarvuti (iPad) ja juhtmevabad kõrvaklapid käsipagasi asemel registreeritud pagasis, ilma et ta oleks lennuettevõtjat sellest teavitanud, kuigi reisijal oli võimalik ja mõistlik need elektroonikaseadmed käsipagasis kaasa võtta?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsus 2001/539/EÜ rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montreali konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT 2001, L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491).