Beroep ingesteld op 1 juli 2010 - Bermejo Garde/EESC

(Zaak F-51/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Moises Bermejo Garde (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds nietigverklaring van de kennisgeving van vacature CES nr. 43/09 tot voorziening in het ambt van directeur voor het directoraat Algemene zaken alsmede van alle besluiten die op basis van die kennisgeving van vacature zijn genomen. Anderzijds veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een schadevergoeding aan verzoeker.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van kennisgeving van vacature CES nr. 43/09 tot voorziening in het ambt van directeur voor het directoraat Algemene zaken;

nietigverklaring van alle besluiten die op basis van kennisgeving van vacature CES nr. 43/09 zijn genomen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een schadevergoeding van 1 000 EUR;

verwijzing van het Europees Economisch en Sociaal Comité in de kosten.

____________