Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Poniskaitis/Komisija

(lieta F-121/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Citās sistēmās iegūto tiesību tiktu nodošana Savienības pensiju sistēmā – Lēmums, ar kuru atzīst izdienas gadu noteikšanu, ar ko piemēro jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārējos īstenošanas noteikumus – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jonas Poniskaitis (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas un J.-N. Louis, avocats, vēlāk J.-N. Louis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un G. Gattinara, pārstāvji, vēlāk G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumus par prasītāja pensiju tiesību nodošanu Savienības pensiju sistēmā, attiecībā uz kuru tiek piemēroti jaunie Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārējie īstenošanas noteikumi

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1     OV C 52, 22.2.2014., 53. lpp.