Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 7. marca 2019 – Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Evropska komisija, Madžarska, Helenska republika, Romunija, Slovaška republika

(Zadeva C-420/16 P)1

(Pritožba – Pravo institucij – Državljanska pobuda – Uredba (EU) št. 211/2011 – Registracija predloga državljanske pobude – Člen 4(2)(b) – Pogoj, da predlog ni očitno zunaj okvira, v katerem ima Evropska komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za namen izvajanja Pogodb – Dokazno breme – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija – Člen 174 PDEU – Državljanska pobuda ‚Kohezijska politika za enakost regij in ohranitev regionalnih kultur‘ – Zahteva za registracijo – Zavrnitev Komisije)

Jezik postopka: madžarščina

Stranke

Pritožnika: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (zastopnik: D. Sobor, ügyvéd)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, (zastopniki: K. Banks, K. Talabér-Ritz, H  Krämer in B.-R. Killmann, agenti), Madžarska (zastopnik: M. Z. Fehér, agent), Helenska republika, Romunija, (zastopniki: R. H. Radu, C. R. Canţăr, C.-M. Florescu, L. Liţu in E. Gane, agenti), Slovaška republika (zastopnica: B. Ricziová, agentka)

Izrek

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 10. maja 2016, Izsák in Dabis/Komisija (T-529/13, EU:T:2016:282), se razveljavi.

Sklep Komisije C(2013) 4975 final z dne 25. julija 2013 o zahtevi za registracijo evropske državljanske pobude „Kohezijska politika za enakost regij in ohranitev regionalnih kultur“ se razglasi za ničen.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.

Madžarska, Romunija in Slovaška republika nosijo svoje stroške.

____________

1 UL C 392, 24.10.2016.