Zahtjev za prethodnu odluku koji je 13. siječnja 2021. uputio Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) – I, S/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(predmet C-19/21)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: I, S

Tuženik: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prethodna pitanja

Treba li članak 27. Dublinske uredbe1 , eventualno u vezi s člankom 47. Povelje, tumačiti na način da je zamoljena država članica dužna podnositelju zahtjeva koji boravi u državi članici moliteljici i traži transfer na temelju članka 8. (ili članaka 9. ili 10.) Dublinske uredbe ili članu njegove obitelji u smislu članaka 8., 9. ili 10. Dublinske uredbe pružiti pred sudom djelotvoran pravni lijek protiv odbijanja zahtjeva za prihvat?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje i ako članak 27. Dublinske uredbe ne pruža osnovu za djelotvoran pravni lijek, treba li članak 47. Povelje u vezi s temeljnim pravom na jedinstvo obitelji i najbolje interese djeteta (kako je utvrđeno člancima 8. do 10. te uvodnom izjavom 19. Dublinske uredbe) tumačiti na način da je zamoljena država članica dužna podnositelju zahtjeva koji boravi u državi članici moliteljici i traži transfer na temelju članaka 8. do 10. Dublinske uredbe ili članu njegove obitelji u smislu članaka 8. do 10. Dublinske uredbe pružiti pred sudom djelotvoran pravni lijek protiv odbijanja zahtjeva za prihvat?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo ili drugo (drugi dio) pitanje: na koji način i koja država članica treba obavijestiti podnositelja zahtjeva ili člana njegove obitelji o odluci zamoljene države članice o odbijanju i pravu na podnošenje pravnog lijeka protiv te odluke?

____________

1     Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49, str. 50.)