Tožba, vložena 30. decembra 2008 - Angelidis proti Parlamentu

(Zadeva F-104/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Angel Angelidis (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti obvestila o prostem delovnem mestu št. 12564, ki ga je 26. februarja 2008 predsednik Evropskega parlamenta izdal za prosto delovno mesto direktorja Generalne direkcije za notranjo politiko Unije - Direkcija D proračun, ter postopka zaposlitve, začetega na podlagi tega obvestila. Drugič, razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi kandidature tožeče stranke za delovno mesto direktorja proračuna Generalne direkcije za notranjo politiko in o imenovanju drugega kandidata na to delovno mesto. Nazadnje, zahteva za poplačilo nepremoženjske in premoženjske škode, nastale tožeči stranki, in za imenovanje tožeče stranke v naziv direktor "ad personam".

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba OPI z dne 23. septembra 2008 in posledično tudi obvestilo o prostem delovnem mestu št. 12564, ki ga je 26. februarja 2008 predsednik Evropskega parlamenta izdal za prosto delovno mesto direktorja Generalne direkcije za notranjo politiko Unije - Direkcija D proračun;

posledično naj se za ničnega razglasi postopek zaposlitve prek premestitve ali napredovanja, začet na podlagi tega obvestila o prostem delovnem mestu;

za nično naj se razglasita odločba OPI z dne 21. novembra 2008 o imenovanju direktorja proračuna Generalne direkcije za notranjo politiko in odločba o zavrnitvi kandidature tožeče stranke za to delovno mesto;

toženi stranki naj se naložilo plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo in za oškodovanje kariere tožeče stranke, kar skupno ocenjuje - s pridržkom zvišanja ali znižanja med postopkom - na 25.000 eurov, in sicer - upoštevaje zlasti neustrezno izvršitev sodbe Sodišča prve stopnje z dne 13. septembra 2007 - zaradi hude zlorabe pooblastil in okoliščin, v katerih je prišlo do tega novega izpodbijanega imenovanja;

v vsakem primeru naj se tožeči stranki dodeli naziv direktor "ad personam", in sicer zaradi velike škode, nastale njeni karieri, ker je Parlament neupravičeno ni imenoval v višji naziv;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________