Tožba, vložena 19. marca 2012 – ZZ proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-39/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega računskega sodišča, s katero je slednje zavrnilo zahtevo tožeče stranke, da se ugotovi, da je šlo za nezakonito ravnanje, zaradi katerega je domnevno utrpela premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo, s katero je bila zavrnjena njena zahteva z dne 7. decembra 2011, da se ugotovi nezakonitost ravnanja, s katerim je vodja Računskega sodišča tožeči stranki povzročil škodo, kar ima za posledico nepogodbeno odgovornost Evropske unije;

naložitev Računskemu sodišču plačila odškodnine, da se tako nadomesti nepremoženjsko škodo v višini 50.000 EUR ter premoženjsko škodo v višini razlike med, po eni strani, zneskom plačila, do katerega bi bila tožeča stranka upravičena pri običajnem poklicnem napredovanju v svojem nazivu ter, po drugi strani, razlike med zneskom plačila, do katerega bi bila upravičena, če bi napredovala do zakonsko določene starosti za upokojitev in sedanjo pokojnino;

naložitev plačila stroškov Računskemu sodišču.