Sag anlagt den 26. maj 2010 - Adriaansen mod EIB

(Sag F-35/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mary Lucie Adriaansen (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat A.-M. Schmit)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EIB's afgørelse om at afvise at give sagsøgeren oplysninger om størrelsen af den pension, der tilkommer hendes tidligere ægtefælle.

Sagsøgerens påstande

EIB's afgørelse af 18. marts 2010 annulleres.

EIB tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Der anordnes foreløbig opfyldelse af dommen uanset en eventuel appel og uden krav om sikkerhedsstillelse.

sagsøgeren forbeholdes alle rettigheder, anbringender og retsmidler.

____________