Rikors ippreżentat fid-9 ta' Settembru 2010 - Kimman vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-74/10)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Eugène Emile Kimman (Overijse, il-Belġju) (rappreżentant: L. Levi, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

L-annullament tar-rapport ta' evalwazzjoni tar-rikorrent għas-sena 2008.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla r-rapport ta' evalwazzjoni tar-rikorrent għas-sena 2008;

tikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________