Acțiune introdusă la 18 septembrie 2013 – Comisia Europeană/Marele Ducat al Luxemburgului

(Cauza C-502/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: F. Dintilhac, C. Soulay, agenţi)

Pârât: Marele Ducat al Luxemburgului

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin aplicarea unei cote de TVA de 3 % cărților digitale (sau cărților electronice), Marele Ducat al Luxemburgului nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 96-99, 110 și 114 din Directiva TVA1 coroborate cu anexele II și III la această directivă și cu regulamentul acesteia de punere în aplicare2 ;

obligarea Marelui Ducat al Luxemburgului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, Comisia invocă un motiv unic întemeiat pe nerespectarea Directivei TVA de către legislația națională, care supune livrarea de cărți electronice unei cote reduse suplimentar, de 3 %, începând cu 1 ianuarie 2012.

În opinia Comisiei, aplicarea unei cote reduse de TVA este incompatibilă cu interpretarea literală a articolelor 96 și 98 din Directiva TVA, întrucât o asemenea cotă poate fi aplicată numai livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii din categoriile prevăzute în anexa III la această directivă. În lipsa menționării exprese, în această anexă, a livrării de cărți digitale, acestea nu pot beneficia de o cotă redusă de TVA. Această concluzie este confirmată, de altfel, prin interpretarea literală a articolul 98 alineatul (2) al doilea paragraf, care exclude expres de la beneficiul cotei reduse de TVA serviciile prestate pe cale electronică. În sfârșit, în susținerea acțiunii, Comisia arată că, la 9 februarie 2011, comitetul TVA a adoptat în unanimitate orientări în temeiul cărora cotele reduse de TVA nu se aplică livrării de cărți digitale.De asemenea, Comisia consideră că această cotă redusă de 3 %, cu alte cuvinte o cotă inferioară cotei minime de 5 %, prevăzută la articolul 99 din Directiva TVA, aplicată livrării de cărți digitale nu poate face obiectul derogării prevăzute la articolul 110 din Directiva TVA și nici nu se poate conforma articolului 114 din aceeași directivă.