Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 4.5.2016 – Maes ja Strojwas v. komissio

(Asia F-44/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen astumista kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutetut eläkeoikeudet – Siirto unionin eläkejärjestelmään – Uusiin yleisiin täytäntöönpanosäännöksiin perustuva nimittävän viranomaisen tai palvelukseenottosopimusten tekemiseen oikeutetun viranomaisen tekemä hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Oikeudenkäyntiväite – Epäedullisen toimen käsite – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Olivier Maes (Bangkok, Thaimaa) ja Michal Strojwas (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten asianajajat D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi asianajaja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja J. Baquero Cruz, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, sekä lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota ehdotukset, jotka koskevat ennen komission palvelukseen astumista saavutettujen eläkeoikeuksien siirtoa sellaisen laskelman perusteella, jossa otetaan huomioon uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset, jotka ovat tulleet voimaan kantajien haettua eläkeoikeuksien siirtoa.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Olivier Maes ja Michal Strojwas vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 184, 23.6.2012, s. 25.