Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2020. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(predmet C-610/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cosilt – Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo

Tuženici: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Europske unije primjena nacionalne odredbe, poput odredbe članka 26. stavaka 2. i 3. Uredbe sa zakonodavnom snagom br. 91/2014 pretočene u zakon na temelju Zakona 116/2014, kojom se znatno smanjuje ili odgađa isplata poticaja već dodijeljenih na temelju zakona i definiranih odgovarajućim ugovorima koje su proizvođači fotonaponske električne energije sklopili s društvom Gestore dei servizi energetici s.p.a., javnim trgovačkim društvom nadležnim za to područje?

Konkretno, je li ta nacionalna odredba u skladu s općim načelima prava Europske unije o legitimnim očekivanjima, pravnoj sigurnosti, lojalnoj suradnji i korisnom učinku, člancima 16. i 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, Direktivom 2009/28/EZ1 i njome uređenim sustavima potpore, člankom 216. stavkom 2. UFEU-a, osobito u vezi s Ugovorom o Europskoj energetskoj povelji?

____________

1     Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL 2009., L 140, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 11., str. 39.)