Conseil d'État (Franciaország) által 2021. március 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France kontra Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(C-147/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Alperesek: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i rendelettel,1 ha valamely tagállam a közegészség és a környezet védelme érdekében a code de l’environnement (környezetvédelmi törvénykönyv) L. 522-18. és L. 522-5-3. cikkében foglaltakhoz hasonló, a kereskedelmi gyakorlatokra és a reklámozásra vonatkozó korlátozó szabályokat fogad el? Melyek azok a feltételek, amelyekkel adott esetben valamely tagállam ilyen intézkedéseket fogadhat el?

____________

1     A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 167., 1. o.).