Pritožba, ki jo je Almashreq Investment Fund vložila 29. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2019 v zadevi T-415/16, Almashreq Investment Fund/Svet

(Zadeva C-349/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Almashreq Investment Fund (zastopnik: E. Ruchat, avocat)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Ugotovi naj se, da je ta pritožba dopustna in utemeljena;

sodba z dne 28. februarja 2019 (T-415/16) naj se zato razveljavi.

Na podlagi novih določb naj se poleg tega:

razglasi ničnost Sklepa (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 20161 in njegovih poznejših izvedbenih aktov v delu, v katerem se nanašajo na pritožnico;

Svetu naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja tri razloge.

Prvi pritožbeni razlog: napačna uporaba prava, ker je Splošno sodišče kršilo pravico pritožnice do izjave, določeno v členu 41 Listine o temeljnih pravicah, pred sprejetjem novih omejevalnih ukrepov.

Drugi pritožbeni razlog : napačna uporaba prava in na izkrivljanje dejstev, ker Splošno sodišče ni upoštevalo člankov, ki jih je pritožnica predložila v utemeljitev svoje ničnostne tožbe, da bi dokazala, da ne podpira sirskega režima.

Tretji pritožbeni razlog: napačna uporaba prava, ker Splošno sodišče ni presodilo, da sta člena 27 in 28 Sklepa 2013/255/SZVP, v skladu s katerima je pripadnost družini Al-Assad oziroma družini Makhlouf samostojen dejavnik, ki utemeljuje naložitev sankcij in hkrati obrne dokazno breme, nezakonita.

____________

1 Sklep Sveta (SZVP) 2016/850 z dne 27. maja 2016 o spremembi Sklepa 2013/255/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (UL 2016, L 141, str. 125).