Cerere de decizie preliminară introdusă de Apelativen sad - Plovdiv (Bulgaria) la 21 mai 2019 – Procedură penală privind pe OM

(Cauza C-393/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Apelativen sad - Plovdiv

Partea din procedura principală

OM

Întrebările preliminare

Articolul 17 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea prevăzută la articolul 242 alineatul (8) din Nakazatelen kodeks [Codul penal (NK)] al Republicii Bulgaria, potrivit căreia mijlocul de transport utilizat pentru săvârșirea contrabandei calificate, aparținând unei terțe persoane care nu cunoștea și nici nu ar fi trebuit sau nu ar fi putut să cunoască faptul că angajatul său săvârșește infracțiunea, trebuie confiscat în favoarea statului, pentru motivul că această reglementare afectează echilibrul dintre interesul general și necesitatea protejării dreptului de proprietate?

Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea prevăzută la articolul 242 alineatul (8) din NK, potrivit căreia un mijloc de transport aflat în proprietatea unei persoane care nu este cea care a săvârșit fapta poate fi confiscat fără a se garanta proprietarului accesul direct la justiție pentru a-și susține punctul de vedere?

____________